Vi udfører alle opgaver inden for Landbrug • Industri • Boligbyggeri Fredag 27. Maj 2016I Lund-Kørup VVS ApS udfører vi alle
installationer indenfor VVS-faget:

  • Blik
  • Olie 
  • VVS 
  • Naturgas
  • Jordvarme
  • Fjernvarme
  • Smedearbejde
  • Boligventilation
  • Solvarmeinstallation

... indenfor landbrug, industri og bolig-
byggeri.

Vi har telefonvagt hele døgnet og servicerer
herved vore kunder på et højt niveau.

Ring til os på tlf. 75 67 32 07.